Сторінка соціального педагога


Діяльність соціального педагога в закладах освіти передбачає створення умов для успішної соціалізації та адаптації дитини, як процесу набуття нею соціальної компетентності, формування і ствердження її як особистості, входження в активне громадське життя.

Соціальний педагог  -  це одна із головних фігур у школі, яка покликана об’єднати зусилля сім’ї, школи, громадськості для надання допомоги дитині.


Моє педагогічне кредо: «Хто не може взяти ласкою, той не може взяти строгістю». (А.П.Чехов)

Головна проблема, над якою працюю - комплексна профілактика негативних явищ в учнівському середовищі шляхом формування морально зрілої особистості та розвитку її соціальних компетентностей.

Мета: попередження девіантних та делінквентних проявів у поведінці учнів; розвиток соціальних компетентностей.

Завдання:

1.            Здійснення соціально-педагогічного супроводу освітнього процесу.

2.            Формування морально зрілої особистості, соціально-значущих орієнтацій і установок у життєвому самовизначенні учнів.

3.            Створення сприятливих умов для розвитку здібностей та реалізації можливостей особистості, її пристосованості до життя.

4.            Профілактика негативних явищ (моральних, фізичних, соціального характеру) й пропаганда здорового способу життя.

5.            Попередження жорстокості (буллінгу) щодо особистості в учнівському середовищі.

6.            Соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами,  дітей пільгового контингенту, сімей у СЖО.

7.            Відстоювання прав та інтересів учнів відповідно до державних та міждержавних документів з метою забезпечення для неповнолітніх гарантованих їм прав та умов життєдіяльності.

8.            Формування навичок правомірної поведінки і навчання діяти в різноманітних життєвих ситуаціях у відповідності з нормами права.

9.            Психолого-педагогічна підтримка, діагностика, консультування усіх учасників освітнього процесу.

 контактні дані: Yulyna@ukr.net (для дистанційних консультувань під час карантину)

Сторінка соціального педагога присвячена усім учасникам освітнього процесу – учням, вчителям, батькам. Кожен розділ містить корисні інформаційні та відео матеріали щодо навчання, виховання, профілактики, безпечної поведінки та розвитку соціальних компетентностей.