Інформаційні технології в економіці та бізнесіДаний курс є інтеграційним і охоплює предмети: інформаційні технології, і снови підприємницької діяльності, а також основи економіки.

Сучасні дослідження показали, що лише 6% всього населення світу має природні здібності до ведення бізнесу, а всі інші здобувають необхідні знання та вміння в процесі навчання.

Даний курс дає можливість учням не тільки орієнтуватися у світі бізнесу, але й оволодіти всіма необхідними навичками ХХІ сторіччя.

Збалансоване поєднання теоретичних і практичних занять забезпечує розвиток в учнів критичного мислення, вміння співпрацювати (працювати як в парі, так і в групі), приймати рішення і систематизувати отримані знання, а також самостійно їх здобувати.

Все це неможливо без володіння сучасними комп’ютерними технологіями.

У курс включені методики і розробки як вітчизняних (українських) фахівців, так і міжнародних курсів.

Серед учасників проводяться змагання методом хакатону, що сприяє появі нових бізнес-ідей та закріпленню отриманих навичок.

Учні опановують такі теми:

       Кар’єрні навички ХХІ століття,

       Фінансова грамотність,

       Підприємництво власна справа,

       Соціальне підприємництво та інші.

Протягом навчання учні зможуть опанувати різноманітні сучасні технології та онлайн сервіси:

       Google документи

       Google site

       Blogger

       Canva

       Prezi

       Сервіси інтелект-карт

       Сервіси обробки відео та аудіо

       Сервіси верстки та дизайну

       OneNote   тощо

Ці та інші технології допоможуть в майбутньому вирішити певні економічні проблеми і полегшать ведення власного бізнесу:

       створити власне резюме та портфоліо;

       розробити та отримати навички захисту презентації бізнесу як перед споживачем, так і перед інвестором;

       розробити, розрахувати та оформити бізнес-план;

       спланувати рекламну кампанію та розробити різноманітні рекламні продукти;

       дослідити бізнес-проєкти, які існують у Києві, а також розробити та оформити власний бізнес-проєкт тощо.