Архітектурне та ландшафтне проектуванняАрхітектор створює проєкти споруд, відповідає за раціональність, зручність та красу всього, що будується. Не дивно, що 7 чудесами Стародавнього світу були саме архітектурні споруди.

Вивчаючи курс, учні опанують мистецтво проєктування різноманітних споруд, навчаться створювати художньо виразні ансамблі, формувати середовище для життєдіяльності людини в просторі, представленого тим чи іншим ландшафтом.

Курс містить систему модулів, вивчаючи які учні створють власні проєкти від ескізів до проєктування в архітектурних та візуальних редакторах.

По закінченню курсу передбачено обов’язкові проєктні роботи з модулів «Архітектурна і комп’ютерна графіка», «Основи композиції», «Архітектурне крес-лення», «Макетування», «Основи проєктування», а також обов’язкові навчальні екскурсії.

Модуль 1           Основи образотворчого мистецтва і архітектури

Модуль 2           Архітектурна і комп’ютерна графіка

Модуль 3           Основи композиції

Модуль 4           Архітектурне креслення

Модуль 5           Моделювання та макетування

Модуль 6           Об’ємне комп’ютерне моделювання

Модуль 7           Основи ландшафтного проєктування (в тому числі і проєктування в архітектурних редакторах)

Модуль 8           Основи проєктування нескладних об’єктів архітектури і дизайну

Модуль 9           Проєктування в візуальних редакторах

Програмне забезпечення

АrchiCAD

SolidWorks

3D MAX

Базові предмети

Креслення

Образотворче мистецтво